Vliegvissen in Denemarken - West-Jutland

Vliegvissen in Denemarken - West-Jutland

Stekken en vergunningen in Denemarken - West-Jutland

Vliegje +++ rivier/meer stek vissen   vergunning opmerkingen  
+ Ansager Å   forel, vlagzalm kleine, minder supermarkt in Ansager smal beekje
+ + Fjederholt Å rustig stromende beek vlagzalm, forel een van de beste vlagzalmstekken dagkaarten zijrivier Rind
  Gels Å zie Zuidoost Jutland        
  Gram Å zie Zuidoost Jutland        
+ + Grindsted Å   forel, vlagzalm   dagkaarten, bij boeren vaak erg helder ook bij regen
+ + Holme Å prachtig natuurlijk gebied: tussen Nordenskof en Starup forel ook groot o.a. supermarkt Starup, bladenkiosk 's zomers veel kano's
+ +   " vlagzalm groot en veel      
+++   vanaf Hovborg stroomopwaarts vlagzalm, forel groot Hovborg Kro, Holmeavej 2, Hovborg
   
+ + Holsted Å stuk van 25 km zalm, forel   dagkaarten  
+++ Hover Å slechts een klein deel bevisbaar beekforel, zeeforel, steelheads vlagzalm is beschermd dagkaarten een van de beste
               
+ Karlsgårde sø meertje in verbinding met Varde en Holme Å snoek, zalm, forel groot! dagkaarten bellyboten
+ + Karup Å trek stroomafwaarts vanaf Fly zeeforel, zalm laatste jaren vrij veel gevangen beperkt aantal vergunningen  
    vanaf Skygge stroomafwaarts (regenboog)forel        
+ + Konge Å tussen Foldingbro en Gredsted Bro beek-, regenboog-forel, vlagzalm ook gróót ; enkele bronforel en zeeforel, ook blankvoorn oa. Den Lillen cafe, Kongeavej 76, 6600 Vejen druk bevist in weekend
+ + RibeVester Å stroomafwaarts van Ribe tot de sluis zalm en zeeforel zeer groot dagkaarten zalmstand laag
+ Rind Å prachtig beekje vlagzalm, forel (beek- en regenboog)   dagkaarten zijrivier Skern Å
+ + Skjern Å   zalm, zee-, beekforel
  dagkaarten door natuurproject steeds mooiere rivier
+   bijna overal, meer stroomopwaarts vlagzalm     beter de kleinere zijrivieren bevissen  
+ + Sneum Å stuk van 16 km zalm, forel grote en veel !! dagkaarten  
+++   splitsing met Ilsted Å zalm. forel " "    
+++   splitsing met Holsted Å zalm, forel " "    
+ +   verder stroomopwaarts " (>50cm) "    
+++ Varde Å gevarieerd zeeforel, beekforel, vlagzalm, zalm, houting vlagzalm is hier beschermd, grote zalm hier dagkaarten is aanmerkelijk verbeterd, weer in de oude bedding teruggeplaatst
+ +   stroomopwaarts vlagzalm, zeeforel, zalm   "    
+ + Vejen Å mooi smal riviertje vlagzalm (>50cm) Den Lillen cafe, Kongeavej 76, 6600 Vejen klein zijriiviertje van de Konge Å
+ + Vorgod Å   zalm, vlagzalm, forel beter dan in Skjern bij boeren dagkaarten zijrivier Skjern Å

Vliegje +++

Vliegje +++ websites   informatie rivier/meer/zeestek
Angeln in Daenemark - WestJütland +++ Perfecte site , uitstekende beschrijving plus kaartjes van de riviertjes, visbestanden en vergunningen Ansager Å, Brede Å, Fjederholt Å,Gels Å, Grindsted Å, Henne Mølle Å, Holme Å, Hover Å, Karup Å, Konge Å, RibeVester Å, Skjern Å, Sneum Å, Stor Å, Varde Å, Vide Å

Dagkort +++ alle riviertjes, met stekken, kaartjes, vergunningen, campings etc. in West-Jutland Fiskbæk Å, Flynder Å, Gundesbøl Å, Herningsholm Å, Hover Å, Jordbro Å, Karup Å, Løven Å, Omme Å, Simested Å, Skals Å, Skjern Å, Storå, Sunds Nørreå, Vorgod Å
Sportvissen Jutland
+++ vergunningen, verkoopplaatsen, stekken Ansager Å, Holme Å, Hover Å, Karup Å, Konge Å, RibeVester Å, Skjern Å, Varde Å
Die kleinen Dänischen Perlen + bespreking deense beken, mooie foto's Fjederholt Å, Jordbro Å, Karstoft Å, Karup Å, Karup Lille Å, Linding Å, Varde Å
Flyfishing ranking table + + tabel met stekken waarderingen, hotels Karup
Vliegvissen op Internet - Denemarken
=> Gehele site
+++ prachtige foto's en overzichtkaartjes van de genoemde rivieren
bekijk ook de gehele site, prachtig en goede info!
Fjederholt Å, Gels Å, Gram Å, Grindsted Å, Guden Å, Holtum Å, Konge Å, Varde Å, Vejen Å, Skjern Å
Vistrip Denemarken
=> Gehele site
+/ - foto's Grindsted Å, Konge Å
vlag Denemarken LIFE houting project + + beken worden klaargemaakt voor de terugkeer van de houting Varde Å, Sneum Å, Ribe Å, Vidå Å
RedTag + + verschillende rivieren, gidsen, beschrijving rivieren, cursussen, veel info over zeeforel en zalm Guden Å, Karup Å,Skjern Å, Varde Å,
Eigen ervaringen + bespreking stekken, foto's, vergunningen Holme Å
Sunshine’s page: Vliegvissen in Denemarken 2004
=> Gehele site
+++ prachtig visverslag, vistechnieken, vliegsoorten, vliegbindinstructies, vergunningen Konge Å (bij Foldingbro)
Sportvissen in Jutland + bespreking rivieren, vergunningen, verkoopplaatsen, stekken Ansager Å, Holme Å, Hover Å, Karup Å, Konge Å, Ribe Vester Å, Skjern Å, Varde Å

Vliegje +++ visverenigingen   informatie rivier/meer/zeestek
vlag Denemarken Herning visvereniging Fiskefande
=> Gehele site
+ + prachtige site veel info, kaartjes, vergunningen, gesloten tijden Karup Å, Vorgod Å, Skjern Å, Karstoff Å, Storåen, Fjederholt Å, Rind Å, Gudenåen
vlag Denemarken Grindsted visvereniging + + stekken, vergunningen, verkoopplaatsen, foto's, video´s etc. Ansager Å, Grene Å, Grindsted Å
vlag Denemarken Varde Visvereniging
fiskekortvest
+ + rivieren beschrijvingen, kaartjes, vergunningen, overnachtingen
vergunningen alleen via de webshop te bekomen
Alslev Å, Ansager Å, Grindsted Å, Holme Å, Linding Å, Varde Å,
vlag Denemarken Visvereniging sydvestjydsk + + rivieren beschrijvingen, kaartjes, vergunningen, overnachtingen etc. Ansager Å, Holme Å, Holsted Å, Karlsgårde sø, Konge Å, Sneum Å
vlag Denemarken Kolding Sportfiskerforening + + Zie kopje Fiskevande: rivieren beschrijvingen, kaartjes, vergunningen, overnachtingen etc. Sneum Å